• Ethiomahder Agent
 • Location: Ethiopia

Latest listings

 • መስቀል
  መስቀል
  Events - ዓዲግራት, Adigrat (Tigray) - August 10, 2017 Free

   መስቀል ኣብ ዓዲግራት። ትግራይና ክልተ ተኸታተልቲ ዓበይቲ በዓላት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክትድግስ ላዕሊ ታሕቲ ትብል ኣላ።ኣሸንዳ ኣብ መቐለንን ተምቤንንኣ መስቀል ድማ ብ ዓዲግራት።ቅድመ ምድላዋት ኣሸንዳ ኣብ ምጥንቃቕ እንትርከብ ጎናጎኒ ምድላዋት በዓል መስቀል ድማ ብዝተጠናኸረ መልክዑ እናቐጸለ እዩ።

 • ሪትም ባንድ, Rhythm Band
  ሪትም ባንድ, Rhythm Band
  Events - - August 10, 2017 Free

    ሪትም ባንድ, Rhythm Band ኹሉ ግዜ ዓርብን ቀዳምን ካብ ሰዓት 12:00 ጀሚሩ አብ አኽሱም ሆቴል

 • "ወጋሕ ትበል ለይቲ" ኣብ #ሆቴልፕላኔትመቐለ, 16/12/09
  "ወጋሕ ትበል ለይቲ" ኣብ #ሆቴልፕላኔትመቐለ, 16/12/09
  Events - Mekelle (Tigray) - August 10, 2017 Free

  "ወጋሕ ትበል ለይቲ"============================ፍሉይ ምርኢት ሙዚቃ ብምኽንያት በዓል ኣሸንዳ ኣብ #ሆቴልፕላኔትመቐለ ሰሉስ ዕለት 16/12/09 ካብ ሰዓት 1:00 ናይ ምሸት ጀሚሩ -------Amharic----- ልዩ የሙዚቃ ዝግጅት የኣሸንዳን በአል ምክንያት በማድረግ በ መቐለ ፕላኔት ሆቴል ማክሰኞ 16/12/09 ከምሽቱ 1:00  ...

 • 1